Het netwerk voor persoonlijke ontwikkeling en gezondheid in Oegstgeest

Disclaimer

Agenda Aanbieders Contact
Disclaimer

De inhoud van Lichaam, geest & ziel wordt door de redactie met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepubliceerd. Het is echter altijd mogelijk dat informatie die hier wordt weergegeven onvolledig en/of onjuist is. Aan informatie die hier wordt verstrekt kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De redactie is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de inhoud op deze website.

Let op: neem voor informatie over de evenementen geen contact met ons op, maar informeer bij de aanbieder die bij het evenement staat vermeld!

Copyrights
Het eigendom van alle rechten over de inhoud, vormgeving en (technische) architectuur van deze website, en met name - maar niet uitsluitend - over de teksten, foto's, illustraties en logo's, zijn te allen tijde uitdrukkelijk voorbehouden aan Lichaam, geest & ziel of de desbetreffende aanbieder van een evenement.

De informatie die op deze website wordt aangeboden mag worden gebruikt en gedeeld, mits daarbij een duidelijk bronvermelding wordt vermeld.